top of page
pdf_uploads_605758_605758_4225569_dr_tamara_web_AVP_C_UD10_V1.jpg
av best 2020 logo .jpg
AV-Best21-Logo-4c.jpg

Voted Best Dentist By AV Press For 4 years in row: 2019 and 2020,  2021 and 2022!
For More Details Click Here

AV best logo 2022..jpg
bottom of page